ASBEST INFORMATIEBLAD
 

Asbest een probleem?

HOME

ASBESTLABORATORIUM

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTVERWIJDERING

WETGEVING

 

 

WWW.ASBESTBLAD.NL

Hoofd Menu

Home

Laboratorium

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Wetgevingen

 Links

Disclaimer

Contact

 

 

 

 

 web counter html code

 

ASBESTINFORMATIE

Asbest en gezondheid

 Asbest is een natuurlijk product.
 Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder meer Zuid-Amerika, Rusland en Canada.
 Het bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest heeft enkele nuttige eigenschappen:
 het is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop en hittebestendig.

 Asbestvezels

 Asbestvezels kunnen schadelijk zijn als u ze in hoge concentraties inademt. In de buitenlucht zweven ook asbestvezels.  
 Dat zijn er maar zo weinig, dat inademen geen gevaar oplevert. U loopt ook weinig kans dat u asbestvezels inademt als ze 
 goed zijn gebonden aan materialen. Risico's treden wel op als dergelijk materiaal in slechte staat verkeert of als de vezels 
 niet goed gebonden zijn aan materialen. Ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of
 bewerkt, kunnen miljoenen asbestvezels in de lucht komen. Het risico dat iemand ze inademt, is dan erg groot.
 Er zijn strenge regels opgesteld om dat te voorkomen. Het inademen van asbest kan op termijn stoflongen (asbestose) of
 longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) veroorzaken.

 Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne,
 microscopisch kleine vezels. Losse asbestvezels zijn met het blote oog niet zichtbaar.

 Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen.
 Het is sterk, slijtvast en isolerend en bovendien goedkoop. Asbest is bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen.
 De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.

 Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en
 asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen.
 De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. Dit is de reden dat de overheid wettelijke regels
 voor het omgaan met asbest heeft gemaakt die voor iedereen gelden. VROM is samen met de ministeries van Sociale  
 Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor regelgeving over asbest.
 Het gevaar van asbest schuilt in het inademen van de vezels.

 Het doordringen van asbestvezels in de longen kan ernstige ziekten veroorzaken zoals longkanker, asbestose en
 mesotheliomen. De belangrijkste wet- en regelgeving is nog steeds het Asbestverwijderingsbesluit 2005, de 
 Modelbouwverordening van de VNG, het Productenbesluit Asbest en het Arbeidsomstandhedenbesluit.
 Het asbestbeleid was het afgelopen jaar, maar ook nu nog, sterk in beweging.

 

 

ASBESTINVENTARISATIE


FIND INSPECTIES

Vraag vrijblijvend een offerte
bij ons aan!!
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen asbestonderzoek, asbestinventarisatie en advisering.

www.findinspectie.nl

 

 

 

ASBESTONDERZOEK


FIND ANALYSES

Find Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert.

Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find Analyses is een expert op het gebied van asbest, analyses, inspecties, projectbegeleiding en risico-beoordelingen.

www.findinspectie.nl

 

 

Expression Web Templates

 

2008 - 2010 Asbestblad. Made by Highstone Productions. All Rights Reserved.