ASBEST INFORMATIEBLAD
 

Er geldt een publiekrechtelijke verplichting op grond van het
Asbestverwijderings-besluit en de Gemeentelijke verordening om in aanmerking
te komen van een sloop- en/of renovatie vergunning bij uw gemeente.

HOME

ASBESTLABORATORIUM

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTVERWIJDERING

WETGEVING

 

 

WWW.ASBESTBLAD.NL

Hoofd Menu

Home

Laboratorium

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Wetgevingen

 Links

Disclaimer

Contact

 

 

 

 

 

 

ASBESTINFORMATIE


 ASBEST INVENTARISATIE

 Voor de volledige rangschiking, noemen wij hieronder de typen asbestinventarisatie(s):

 Asbestinventarisatie Type O

 De Type O inventarisatie is bedoeld bij de ver- of aankoop van een pand of woning. 
 Deze inventarisatie, vroeger bekend als quickscan, wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek.
 Het betreft enkel een visuele asbestbeoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte 
 materialen. Door middel van de rapportage kan er een kostenraming worden opgesteld welke gebruikt 
 kan worden bij een eventuele overdracht.

 Asbestinventarisatie Type A

 De Type A asbestinventarisatie is geschikt voor de aanvraag van een sloop- en/of renovatie vergunning
 bij uw gemeente.
 Het te slopen en/of renoverende bouwwerk wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende
 materialen.
 Deze inventarisatie wordt uitgevoerd met licht destructief onderzoek.
 Type A inventarisatie is uitermate geschikt voor de mutatiewoningen (woningcorporaties) en 
 renovatiewoningen.

 Asbestinventarisatie Type B

 De Type B asbestinventarisatie is een aanvulling op de Type A asbestinventarisatie.
 Wanneer er tijdens de inventarisatie Type A een redelijk vermoeden bestaat dat er verborgen asbest in
 het bouwwerk aanwezig is welke niet met licht destructief onderzoek is te onderzoeken is de
 opdrachtgever wettelijk verplicht om een vervolg onderzoek te doen uitvoeren in de vorm van een
 Type  B.  Deze voorwaarde maakt ook deel uit van de verleende vergunning door de gemeente.
 Door middel van zwaar destructief onderzoek worden de diep asbestverdachte verborgen bronnen
 geļnventariseerd. Dit kan ook wanneer er al sloop- en/of renovatie werkzaamheden hebben
 plaatsgevonden.

 Type A en Type B asbestinventarisaties zijn geschikt voor de aanvraag voor sloop- en/of renovatie 
 vergunningen bij uw gemeente.
 Met behulp van het inventarisatie rapport kan een kostenraming worden opgesteld voor eventuele
 asbestverwijderingswerkzaamheden.

 

 

ASBESTINVENTARISATIE


FIND INSPECTIES

Vraag vrijblijvend een offerte
bij ons aan!!
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen asbestonderzoek, asbestinventarisatie en advisering.

www.findinspectie.nl

 

 

ASBESTONDERZOEK


FIND ANALYSES

Find Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert.

Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find Analyses is een expert op het gebied van asbest, analyses, inspecties, projectbegeleiding en risico-beoordelingen.

www.findinspectie.nl

 

Expression Web Templates

 

© 2008 - 2010 Asbestblad. Made by Highstone Productions. All Rights Reserved.