ASBEST INFORMATIEBLAD
 

Asbestlaboratorium

HOME

ASBESTLABORATORIUM

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTVERWIJDERING

WETGEVING

 

 

WWW.ASBESTBLAD.NL

Hoofd Menu

Home

Laboratorium

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Wetgevingen

 Links

Disclaimer

Contact

 

 

 

 

  

 

ASBESTINFORMATIE


 
Verrichtingen

 IDENTIFICATIE: Asbest analyse 

 Alleen microscopisch onderzoek kan bepalen of iets asbest bevat.
 U kunt materiaalmonsters naar ons sturen in een (dubbel verpakt) envelop met alle informatie 
 betreffende opdrachtgever, locatie, afkomstigheid, adres en plaats om het onderzoek te laten 
 plaatsvinden. Als dit laboratoriumonderzoek is afgerond krijgt u schriftelijk bericht.

 ASBESTMETINGEN & -INSPECTIES

 Voor de risicobeheersing van asbest op locatie voert Find Analyses in Noord- en Midden Nederland
 asbest(lucht)metingen en visuele eindcontroles na asbestverwijdering uit.

 Onze mobiele dienst beschikt over speciaal ingerichte meetwagens waarmee ter plaatse de uitslag van
 luchtmetingen en eindcontroles kan worden vastgesteld. Door de goede spreiding van onze
 steunpunten kunnen wij zeer snel inspelen op de behoefte van onze opdrachtgevers.
 Find Analyses is actief in de regio's Noord Nederland en Midden Nederland.
 De laboranten participeren in onze calamiteitendienst. Hiermee is Find Analyses in staat op de kortst
 mogelijke termijn de asbestrisico's in kaart te brengen.
 Daarnaast kunnen wij op elk moment van de dag projectleiders en deskundig toezichthouders
 asbestsanering (DIA-ers / DTA' s) inzetten.

 TECHNIEKEN

 Onze deskundigen helpen u bij de keuze van de gewenste techniek.
 Vanzelfsprekend werken zij volgens de vereiste normering en zorgen zij voor een heldere rapportage.

 

 

ASBESTINVENTARISATIE


FIND INSPECTIES

Vraag vrijblijvend een offerte
bij ons aan!!
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen asbestonderzoek, asbestinventarisatie en advisering.

www.findinspectie.nl

 

 

 

ASBESTONDERZOEK


FIND ANALYSES

Find Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert.

Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find Analyses is een expert op het gebied van asbest, analyses, inspecties, projectbegeleiding en risico-beoordelingen.

www.findinspectie.nl

 

 

Expression Web Templates

 

2008 - 2010 Asbestblad. Made by Highstone Productions. All Rights Reserved.