ASBEST INFORMATIEBLAD
 

Asbest een probleem?

HOME

ASBESTLABORATORIUM

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTVERWIJDERING

WETGEVING

 

 

WWW.ASBESTBLAD.NL

Hoofd Menu

Home

Laboratorium

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Wetgevingen

 Links

Disclaimer

Contact

 

 

 

 

  

 

ASBESTINFORMATIE


 ASBESTVERWIJDERINGSBEDRIJVEN


Friesland

 Sake Zittema Saneringen
 

 Bij sloopwerken en (asbest-) saneringen is het goed om zaken te doen met een ervaren professional. Een slagvaardige, f 
 flexibele organisatie maakt dat wij zowel grote als kleine opdrachten snel en vakkundig kunnen uitvoeren. 
 Meer informatie:
www.sakezittema.nl


 WMR Rinsumageest

 

 WMR is de kennispartner bij milieuzaken. Onze specialisten adviseren, onderzoeken en begeleiden bij de uitvoering van
 bodemsaneringsprojecten. Hiermee bent u continue gegarandeerd van ondersteuning en de juiste kennis.
 Meer informatie:
www.wmr.nl Van der Wal Sloopwerken
 

 Bij de huidige sloopwerken dient men goed rekening te houden met de omgeving van het project en met het milieu. Zo is 
 Van der Wal gespecialiseerd in sloop en deelsloop in oude en in monumentale wijken. Met de moderne machines is er een 
 minimum aan overlast voor de omwonenden. Bovendien zijn de machines uitgerust met de modernste apparatuur, hetgeen
 de veiligheid en de gezondheid van de machinist ten goede komt.
 Meer informatie: www.wal-sloopwerken.nl

 

 Van den Akker Asbest
 

 
Wij van van den Akker Asbest bv houden ons voornamelijk bezig met het saneren van asbest. Naast deze discipline hebben
 wij ook nog de disciplines sloopwerkzaamheden, agrarisch loonwerk, bestratingswerkzaamheden en
 rioleringswerkzaamheden.
 Meer informatie: www.akkerasbest.nl

 Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.

Groningen

 Jager Midwolde
 

 De kernactiviteiten van Omrin Jager Midwolde (Jager) bestaan uit het milieuverantwoord
 slopen van gebouwen van alle afmetingen, het uitvoeren van asbestsaneringen, infrastructurele
 werken en grondwerk en de complete afwikkeling van projecten zoals het afvoeren,
 het recyclen en de verwerking van afvalmaterialen.
 Meer informatie:
www.jagermidwolde.nl

 

 ASP Asbestverwijdering
 

 A.S.P. heeft zich gespecialiseerd in de verwijdering van asbesthoudende materialen in de ruimste zin van het woord. Zowel 
 binnen als buitensaneringen is A.S.P. de specialist.
 De meest opvallende eigenschap is de flexibiliteit van A.S.P. op het gebied van calamiteiten en werkzaamheden.
 Meer informatie:
www.aspbv.nl

 

Drenthe

Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.


 Asbestsanering Noord Nederland

 

 Al tientallen jaren ervaring in asbestverwijdering en sanering van asbesthoudende materialen. AsbestSanering Noord-
 Nederland is in het bezit van het KOMO procescertificaat BRL5050. Dit houdt in dat wij werken conform de richtlijnen van
 dit certificaat. Voor het verwijderen van asbesthoudende materialen is dit wettelijk verplicht. Bel voor meer informatie over 
 een veilige manier van asbestverwijdering.
 Meer informatie: www.asbestsanering.net

 

 BZN Asbestsanering
 

 BZN Asbestsanering is uw betrouwbare partner op het gebied verwijderen van asbesthoudende toepassing. Gekwalificeerd
 personeel en gedegen vakmanschap welke staat voor inhoud en kwaliteit.
 Meer informatie: www.bznasbestsanering.nl

 Overijssel

Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.


 Boverhoff BV
 

 Boverhoff is een professioneel, toonaangevend en modern bedrijf, dat reeds meer dan 25 jaar actief is in de 
 gespecialiseerde sloopbranche. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Midden- en Noord Nederland, daarnaast worden
 vanuit de centrale vestiging in Heerde werkzaamheden verricht in Zuid Nederland, Duitsland en BelgiŽ.
 Meer informatie: www.boverhoff.nl


 Kwakkel Asbestsaneringen
 

 Kwakkel Asbestsanering B.V. is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het verwijderen van asbesthoudende 
 materialen zowel binnen als buiten locaties volgens de huidig geldende wrgevingen.
 Meer informatie: www.kwakkelasbest.nl

Flevoland

 Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.
 

Gelderland

 Beelen Asbestverwijdering

 Beelen Asbestverwijdering beschikt over het juiste materieel en gespecialiseerd personeel.
 Met asbest dient zorgvuldig te worden omgegaan vanwege de gezondheidsrisico' s bij het vrijkomen van asbestvezels.
 Onze mensen zijn op de hoogte van de gevaren, risico' s regels, maatregelen en voorschriften en handelen daar naar.
 Meer informatie: http://www.beelen.nl AB Oost
 

 AB Oost is de personeelsvoorziener voor bedrijven in Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland die op zoek zijn naar
 ingewerkte medewerkers. We zijn actief in de agrarische sector, waaronder de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij,
 tuinbouw en akkerbouw. Inmiddels hebben we onze vleugels uitgeslagen naar aanverwante sectoren zoals de bouw, grond-,
 weg- en waterbouw, metaalsector, groenvoorziening en de transportsector.
 Meer informatie: www.aboost.nl

 
Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.

Noord-Holland

 Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.

Utrecht

 Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.

Brabant

 Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.

Zuid-Holland

 Van Eijk ARS
 

 Het verwijderen van asbesthoudende materialen is ondergebracht bij de werkmaatschappij Van Eijk ARS b.v. Wij zijn in het
 bezit van het VCA**, het NEN-EN-ISO 9001 en het KOMO Procescertificaat BRL 5050. Uiteraard staat bij het uitvoeren van 
 alle asbestsaneringswerkzaamheden de veiligheid voor de mens en omgeving op de eerste plaats. Onze medewerkers zijn
 gediplomeerd en gekwalificeerd en er wordt gebruik gemaakt van de modernste middelen. Mede door onze flexibele houding
 kunnen wij u altijd van dienst zijn en de uit te voeren werkzaamheden naar wens laten verlopen.
 Meer informatie: www.veijk.nl

 Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.

Limburg

 Uw vermelding hier, meldt u aan via ons contactformulier voor de algemene voorwaarden en tarieven.

 

 

ASBESTINVENTARISATIE


FIND INSPECTIES

Vraag vrijblijvend een offerte
bij ons aan!!
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen asbestonderzoek, asbestinventarisatie en advisering.

www.findinspectie.nl

 

 

 

ASBESTONDERZOEK


FIND ANALYSES

Find Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert.

Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find Analyses is een expert op het gebied van asbest, analyses, inspecties, projectbegeleiding en risico-beoordelingen.

www.findinspectie.nl

 

 

Expression Web Templates

 

© 2008 - 2010 Asbestblad. Made by Highstone Productions. All Rights Reserved.