ASBEST INFORMATIEBLAD
 


 

HOME

ASBESTLABORATORIUM

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTVERWIJDERING

WETGEVING

 

 

WWW.ASBESTBLAD.NL

Hoofd Menu

Home

Laboratorium

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Wetgevingen

 Links

Disclaimer

Contact

 

 

 

 

 

 

ASBESTINFORMATIE


 DISCLAIMER

 
 Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
 Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

 De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.
 Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
 Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site en  
 maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij staan echter niet in voor de juistheid en 
 volledigheid van de door ons geboden informatie. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos
 en/of ononderbroken functioneren van deze site.

 Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. 
 Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit.
 Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter 
 vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening
 en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en
 octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch
 materiaal en logo's. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van
 toepassing.

 

 

 

ASBESTINVENTARISATIE


FIND INSPECTIES

Vraag vrijblijvend een offerte
bij ons aan!!
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen asbestonderzoek, asbestinventarisatie en advisering.

www.findinspectie.nl

 

 

ASBESTONDERZOEK


FIND ANALYSES

Find Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert.

Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find Analyses is een expert op het gebied van asbest, analyses, inspecties, projectbegeleiding en risico-beoordelingen.

www.findinspectie.nl

 

Expression Web Templates

 

2008 - 2010 Asbestblad. Made by Highstone Productions. All Rights Reserved.