ASBEST INFORMATIEBLAD
 

Asbest een probleem?

HOME

ASBESTLABORATORIUM

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTVERWIJDERING

WETGEVING

 

 

WWW.ASBESTBLAD.NL

Hoofd Menu

Home

Laboratorium

Asbestinventarisatie

Asbestverwijdering

Wetgevingen

 Links

Disclaimer

Contact

 

 

 

 

 



 

 

ASBESTINFORMATIE


  Meer info op:

 

  Alle antwoorden over asbest, asbestonderzoek, asbestverwijdering, asbestinventarisatie, toepassing, 
  risico en wetgeving. 
  http://www.findinspectie.nl

 

 
Welkom bij de website van de Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke
  Bouwmaterialen, de VVTB.
  http://www.vvtb.nl

 

 De vereniging voor Onderzoek naar Asbest en Milieubedreigende stoffen (VOAM) verenigt twee
 onderling samenhangende vormen
 van zakelijke dienstverlening, te weten laboratoriumdiensten en inventarisaties.

 www.voam.nl

 

  Niet alleen het laatste nieuws over FeNeLab (persberichten, toespraken, brieven en commentaren) 
  wordt hier getoond, ook kunt u hier zien wanneer er weer activiteiten door FeNeLab georganiseerd
  worden. Op die manier blijft u op de hoogte van het wel en wee van uw belangenorganisatie.
 
  www.fenelab.nl

 
  Het ministerie van VROM wil een prettige woonomgeving en een duurzame toekomst scheppen.
  VROM ontstond in 1982. Bij de start werd het beleidsterrein milieubeheer toegevoegd aan 
  volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
  www.vrom.nl

 

 

ASBESTINVENTARISATIE


FIND INSPECTIES

Vraag vrijblijvend een offerte
bij ons aan!!
 

Onafhankelijk, betrouwbaar en gedegen asbestonderzoek, asbestinventarisatie en advisering.

www.findinspectie.nl

 

 

 

ASBESTONDERZOEK


FIND ANALYSES

Find Analyses onderzoekt, rapporteert en adviseert.

Specialist in asbestinventarisaties, analyses, monstername en eindcontroles. Find Analyses is een expert op het gebied van asbest, analyses, inspecties, projectbegeleiding en risico-beoordelingen.

www.findinspectie.nl

 

 

Expression Web Templates

 

2008 - 2010 Asbestblad. Made by Highstone Productions. All Rights Reserved.